November 2013 W magazine shoot

at 635 × 406 in Happy Birthday, Katy Perry!
November 2013 W magazine shoot