November 2013 W magazine shoot

at 576 × 440 in Happy Birthday, Katy Perry!
November 2013 W magazine shoot