Something Spiky

at 960 × 628 in GoJane Lookbook: July 2012
Something Spiky